§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.noweokazje.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: OKAZJA Monika Kołodziej, NIP: 6372158309, REGON: 123119088, tel. 881 450 440, adres email: kontakt@noweokazje.pl

3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@noweokazje.pl oraz telefonu 12 444 74 44

4. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w polskiej walucie (PLN).

8. Do ceny towaru doliczany jest koszt dostawy, którego wysokość uzależniony jest wyboru sposobu wysyłki zamówionego towaru (patrz §4, pkt 2)

9. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

10. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w calach prezentacji produktów i są własnością producentów.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz telefonicznie. 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

a) dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i wówczas będzie mógł podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

b) podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

6. Zamówienia nieopłacone (płatne z góry) w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia zostaną automatycznie anulowane.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru poniższe formy płatności:

 • przelew tradycyjny
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności: Przelewy24
 • płatność za pobraniem – płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki
 • gotówka – przy odbiorze osobistym

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych przedstawionych poniżej lub udostępnia do odbioru przez Konsumenta w biurze naszej firmy: Zarzecze, ul. Wyzwolenia 38, 32-340 Wolbrom po wcześniejszym kontakcie z naszą infolinią

2. Wysyłka towaru jest realizowana w ciągu max. 2 dni roboczych od momentu:

 • potwierdzenia zamówienia (przy płatności za pobraniem)
 • potwierdzenia przelewu przez bank (przy przelewie tradycyjnym)
 • zarejestrowania płatności w systemie płatności internetowych Przelewy24

3. Koszt wysyłki (poniżej 30 kg):

 • odbiór osobisty – 0,00 PLN
 • wysyłka InPost Paczkomaty (płatność z góry) – 8,99 PLN
 • wysyłka InPost Paczkomaty (płatność przy odbiorze) – 12,49 PLN
 • wysyłka Kurier24 InPost (płatność z góry) – 13,41 PLN
 • wysyłka Kurier24 InPost (za pobraniem) – 15,87 PLN
 • wysyłka Pocztex Kurier 48 (płatność z góry) – 11,99 PLN
 • wysyłka Pocztex Kurier 48 (płatność przy odbiorze) – 15,99 PLN
 • wysyłka FedEx (płatność z góry) – 12,99 PLN
 • wysyłka FedEx (płatność przy odbiorze) – 19,99 PLN

4. Koszt wysyłki (powyżej 30 kg):

 • wysyłka Kurier24 InPost (płatność z góry) – 13,41 PLN
 • wysyłka Kurier24 InPost (za pobraniem) – 15,87 PLN
 • wysyłka Pocztex Kurier 48 (płatność z góry) – 11,99 PLN
 • wysyłka Pocztex Kurier 48 (płatność przy odbiorze) – 15,99 PLN
 • wysyłka FedEx (płatność z góry) – 12,99 PLN
 • wysyłka FedEx (płatność przy odbiorze) – 19,99 PLN

5. Obowiązkiem kupującego jest odebranie przesyłki. Nieodebranie zamówienia nie zwalnia konsumenta z poniesienia kosztów w związku z wysyłką (art. 30 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Koszt przesyłki stanowi szkodę po stronie sprzedawcy, która wynika z nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez klienta., a tym samym możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – art. 471 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.0.459 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

§5

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827z późn. zmianami ) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy.

3. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy można znaleźć na stronie Sklepu w zakładce Zwroty / Odstąpienie od umowy.

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (czternaście dni).

5. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres: OKAZJA Monika Kołodziej, 32-340 Wolbrom, Zarzecze, ul. Wyzwolenia 38 (z dopiskiem Sklep NoweOkazje.pl) wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz dokumentem potwierdzającym zakup tj. paragon fiskalny lub faktura.

6. Właściciel Sklepu ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki z zawartością niekompletną i niezgodną z przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu.

7. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia odstąpienia przez Konsumenta od umowy Właściciel Sklepu zwraca Konsumentowi kwotę równą cenie zwracanego towaru + koszt najtańszej oferowanej przez Sklep formy przesyłki. Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki poniesiony przez Konsumenta w momencie odsyłania zwracanego towaru.

8. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczania prasy;
 • usług w zakresie gier hazardowych.

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument powinien pisemnie (na adres: reklamacje@noweokazje.pl) poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji. Reklamowany towar należy odesłać do Sklepu na adres OKAZJA Monika Kołodziej, 32-340 Wolbrom, Zarzecze, ul. Wyzwolenia 38 (z dopiskiem Sklep NoweOkazje.pl) wraz z opisem niezgodności.

2. W przypadku reklamacji związanej z uszkodzeniem towaru podczas transportu, należy do reklamowanego produktu dołączyć protokół szkody spisany z kurierem w momencie odbioru paczki.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy do Klienta ponosi Sklep.

5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu – OKAZJA Monika Kołodziej, 32-340 Wolbrom, Zarzecze, ul. Wyzwolenia 38.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.